Mam zawód - mam pracę w regionie

Lista rankingowa projektu Mam zawód…

Poniższy ranking to lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu czyli na doradztwo zawodowe indywidualne. Terminy i godziny spotkań będą ustalane indywidualnie i osobiście z każdym z uczestników projektu, przez doradców zawodowych zaangażowanych w projekt.

 

Lista_rankingowa_do_II_etapu_-_PUBLIKOWANA_8.01.2014