Mam zawód - mam pracę w regionie

Logowanie do portalu “E-matura” w ramach projektu “Mam zawód ……”

Informuję, że 26 marca 2014 roku o godzinie 9:00 zostanie przeprowadzona kolejna edycja próbnej matury dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum biorących udział w projekcie „Mam zawód-mam pracę w regionie” i korzystających z platformy e-learningowej.

Celem egzaminu jest umożliwienie uczniom oceny poziomu opanowania umiejętności  z wybranego przedmiotu maturalnego oraz zdobycie obycia testowego w sytuacji egzaminacyjnej.

         Próbna matura dotyczy jednego wybranego przez ucznia przedmiotu (język polski, matematyka lub język angielski). Do egzaminu mogą zgłosić się uczestnicy projektu, korzystający z platformy e-learningowej, którzy nie brali jeszcze udziału w edycjach próbnego egzaminu maturalnego.

Dostępne są już również loginy i hasła niezbędne do zalogowania się na portalu E-matura. W związku z tym proszę uczniów klas III i IV o niezwłoczne zgłaszanie się po ich odbiór w gab.116 oraz w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w maturze próbnej i wyboru przedmiotu maturalnego.

W przypadku uczniów klas I i II loginy i hasła zostaną przesłane elektronicznie.