Wydarzenia

Matura 2023 w Sobieskim rozpoczęta

W dniu 4 maja 2023r do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przystąpiło 27 uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego, oraz 88 uczniów z Technikum nr 4. Są to wszyscy uczniowie, którzy w tym roku szkolnym ukończyli szkołę.

Uczniowie z liceum, to pierwsi absolwenci po szkole podstawowej, egzamin dojrzałości zdają w nowej formule, zaś uczniowie technikum, to ostatni absolwenci gimnazjów, egzamin dojrzałości zdają w starej formule.

Bardzo cieszymy się, że wszyscy są obecni. Przed pierwszym egzaminem ( z j. polskiego) można było zaobserwować uśmiechy na ich twarzach i spokój. Matura jest kolejnym egzaminem w ich życiu, trzymamy kciuki za powodzenie i pomyślne wyniki wszystkich egzaminów, które zadeklarowali się zdawać. Niektórzy będą zdawać oprócz przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. obcy), także przedmioty dodatkowe, nawet po 6 przedmiotów. Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi (na poziomie rozszerzonym) były w LO – biologia i chemia, zaś w technikum – matematyka i fizyka. Prawie wszyscy uczniowie kończący w tym roku Sobieskiego przystąpią także do egzaminu dodatkowego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, 8 osób zdecydowało się na zdawanie egzaminu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym, zaś 1 z j. niemieckiego na poziomie dwujęzycznym.