Wiadomości

Matura próbna z przedmiotów dodatkowych

 

HARMONOGRAM

PRÓBNEJ MATURY PISEMNEJ

PRZYGOTOWANEJ PRZEZ WYDAWNICTWO OPERON

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

W JASTRZĘBIU ZDROJU

23.11.2012.

Egzaminy próbne z przedmiotów dodatkowych.

 

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych (za wyjątkiem języków obcych) rozpoczną się o godzinie 8.00. wg następującego harmonogramu:

 

Uczniowie klasy 3a –w Sali 47 –nauczyciel nadzorujący: ks. Cyganik (lekcja 1-2-3-4),

A. Karwowska Poleszak (lekcja 5-6-7)

 

Zastępstwa za salę 47:

Lekcja 1-39

Lekcja 2-x

Lekcja 3-x

Lekcja 4-02

Lekcja 5-20

Lekcja 6-x

Lekcja 7- 12

 

Uczniowie klasy 3b –w Sali 48 –nauczyciel nadzorujący: A. Wereszczak (lekcja 1-2-3-4-5),

T. Żmij (lekcja 6-7),

 

Zastępstwa za salę 48:

Lekcja 1-x

Lekcja 2-8

Lekcja 3-au

Lekcja 4-31

Lekcja 5-12

Lekcja 6-12

Lekcja 7- 35

 

Uczniowie klasy 3c –w Sali 50 –nauczyciel nadzorujący: D. Karoń (lekcja 1-5),

T. Szczypka (lekcja 2-3), Elżbieta Marciniak  (lekcja 4-6),  M. Fojcik (lekcja 7)

 

Zastępstwa za salę 50:

Lekcja 1-x

Lekcja 2-24

Lekcja 3-24

Lekcja 4-x

Lekcja 5-x

Lekcja 6-20

Lekcja 7- 20

 

 

 

Uczniowie klasy 4tac i 4td –w Sali 42 –nauczyciel nadzorujący: ks. Dąbrowski (lekcja 1-2),

J. Przygodzka (lekcja 3-4-5), Z. Pałasz (lekcja 6-7)

Zastępstwa za salę 42:

Lekcja 1-9

Lekcja 2-34

Lekcja 3-30

Lekcja 4-30

Lekcja 5-30

Lekcja 6-au

Lekcja 7- au

 

Uczniowie klasy 4tb –w Sali 41 –nauczyciel nadzorujący: B.Halska (lekcja 1-2-3-6-7), M. Krosny (lekcja 4), K. Galant (lekcja 5)

Zastępstwa za salę 41:

Lekcja 1-x

Lekcja 2-x

Lekcja 3-x

Lekcja 4-28

Lekcja 5-07

Lekcja 6-24

Lekcja 7- x

 

 

Uczniowie klasy 4tf –w Sali 44 –nauczyciel nadzorujący: T. Żmij (lekcja 1-2), H. Rychel (lekcja 3-7), E. Kubińska (lekcja 4-5-6)

Zastępstwa za salę 44:

Lekcja 1-au

Lekcja 2-x

Lekcja 3-03

Lekcja 4-8

Lekcja 5-au

Lekcja 6-02

Lekcja 7- 02

 

 

Zdający otrzymają arkusze zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Na arkuszu zdający podpisuje się (imię, nazwisko i klasę), zaś nauczyciel nadzorujący wpisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia wypełniania arkusza egzaminacyjnego. Zdający mogą skorzystać z przerwy (ok. 10 min.) między wypełnianiem kolejnych arkuszy egzaminacyjnych.

 

Arkusze egzaminacyjne, wraz z lista zdających odbierają z gabinetu wicedyr. J. Kłopeć nauczyciele, którzy rozpoczynają nadzór od lekcji 1, zaś po zakończonym egzaminie należy arkusze oddać do gabinetu J. Kłopeć.

 

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY W PIĄTEK RANO PRZYSTĄPIĄ DO OLIMPIADY Z WOSU:

po zakończonej olimpiadzie należy udać się do sali na egzaminy próbne zgodnie z powyższym harmonogramem.

 

Jolanta Kłopeć