Matura Wydarzenia

Matura w “Sobieskim”

4 maja 2022 roku uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół polskich przystąpili do pierwszego egzaminu maturalnego. Tradycyjnie jest to egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, zaś w następnych dniach ( 5 i 6 maja) odbywają się egzaminy maturalne na poziomie podstawowym z matematyki i języka angielskiego. Egzaminy na poziomie podstawowym są egzaminami obowiązkowymi, a ich wynik decyduje o tym, czy przystępujący do egzaminu go zdał ( każdy z wyników musi być na poziomie co najmniej 30 procent).
W Zespole Szkół nr 6 do egzaminu dojrzałości przystąpiło 166 tegorocznych absolwentów ( 128 z Technikum nr 4 i 38 z IV Liceum Ogólnokształcącego), są to wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku szkolnym.
Oprócz egzaminów na poziomie podstawowym ( z j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego) nasi maturzyści postanowili też zdawać inne przedmioty dodatkowe ( na poziomie rozszerzonym). Największym zainteresowaniem cieszy się j. angielski, z którego egzamin na poziomie rozszerzonym zdaje 29 absolwentów z LO i 95 absolwentów z technikum.
Inne przedmioty, które najczęściej wybierają nasi uczniowie to: biologia, chemia, język polski, wiedza o społeczeństwie i historia w LO i matematyka, fizyka, chemia i geografia w technikum.
Najczęściej uczniowie wybierają te przedmioty, których uczą się w naszej szkole w zakresie rozszerzonym, ale zdarza się i tak, że wybierają na poziomie rozszerzonym także te przedmioty, które realizowane są w naszej szkole na poziomie podstawowym. Na przykład 12 uczniów naszego technikum, postanowiło zdawać na poziomie rozszerzonym j. polski, 10 osób – historię, po 5 osób biologię i wiedzę o społeczeństwie.
Uczniowie mogą też przystępować do egzaminów z przedmiotów, których nie uczyli się w szkole. Nasi tegoroczni absolwenci, skorzystali z takiej możliwości i będą zdawać: historię muzyki, historię sztuki i filozofię.
Czas egzaminów dopiero się rozpoczął, dlatego życzymy naszym maturzystom wytrwałości i powodzenia. Jesteśmy pewni, że poradzą sobie z maturalnymi wyzwaniami, a egzamin zakończy się dla nich sukcesem.

Jolanta Kłopeć