Wiadomości

Międzyszkolny konkurs piosenki w języku angielskim

Konkurs odbędzie się dnia 7 marca 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Chętni do wzięcia udziału (max. 3 osoby ze szkoły, mogą być zespoły) proszeni są o kontakt z Barbarą Bielak (gabinet nr 21).

Termin zgłoszeń upływa 24 stycznia 2013 roku.