Wiadomości

Miejski Konkurs Matematyczny- zachęcamy do udziału

XII Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – etap szkolny odbędzię się

23 stycznia 2015r (piątek) godzina 8:00.

Celem konkursu jest :

  • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • wyłonienie talentów matematycznych,
  • promocja uczniów zdolnych matematycznie.

 

Konkurs przeznaczony jest:

  • dla uczniów klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących,
  • dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich techników czteroletnich.

Organizacją  przedsięwzięcia pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębia  – Zdroju i Wydziału Edukacji  zajęli się:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju – mgr Jerzy Maduzia, doradca metodyczny matematyki – mgr Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani uczniowie proszę zgłaszać się do swoich nauczycieli.