Innowacje Wiadomości Wydarzenia

Młody Lider Innowacji 2021

15 kwietnia nasza szkoła organizowała finał konkursu Młody Lider Innowacji będący wojewódzką kwalifikacją Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią został on przeprowadzony w formie zdalnej. Komisja konkursowa składająca się z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli przemysłu łączyła się z uczestnikami przez platformę Teams, za pośrednictwem której uczniowie prezentowali swoje projekty oraz odpowiadali na pytania jury. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego reprezentowały 3 zespoły w różnych kategoriach:

Usprawnienie softwarowo-techniczne:

Sebastian Kura, Paweł Orlik – projekt: “TCS – Symulator Zajęć Technicznych”

 

Pomoc dydaktyczna:

Andrzej Manderla, Julia Spyrka – projekt: “SafetyFirst – gra edukacyjna”

 

Pomysł Ekologiczny:

Adrian Grzonka, Paulina Frątczak – projekt: “Wpływ różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonella  na możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego”

Każda z drużyn zajęła w swojej kategorii 1 miejsce. Autorzy zostali laureatami konkursu wojewódzkiego, a ich innowacyjne projekty zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego olimpiady.

Gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu ogólnopolskim!

 

Pełne wyniki konkursu: https://zs6sobieski.pl/mlody-lider-innowacji/