Archiwum Wiadomości Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Nabór do unijnego projektu, pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”

W naszej szkole prowadzona jest rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Składanie wniosków do 16 października 2020r. w pierwszym naborze.

W jego ramach oferujemy bezpłatnie następujące kursy i zajęcia:
– Kurs prawo jazdy kat. B dla 20 osób. Kurs z egzaminem. (Technikum nr 4)
– Kurs „Szkolenie komputerowe z grafiki komputerowe”
– Kurs „Szkolenie komputerowe z modelowania i druku 3D”
– Kurs „Szkolenie komputerowe z ECDL Advance – przetwarzanie tekstów A1
– Kurs „Szkolenie komputerowe z ECDL Advance –arkusz kalkulacyjny A2”
– Kurs „Szkolenie komputerowe z ECDL Advance –zaawansowane użytkowanie baz danych A3”
– Kurs „Szkolenie komputerowe z ECDL Advance –zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna A4”
– Kurs “Szkolenie z konfiguracji sieci i spawania światłowodów”
– Doradztwo zawodowe.
Zajęcia dodatkowe rozwijające:
– Matematyka dla 6 grup z klas I-IV
– Język niemiecki dla 1 grupy z klas I-IV
– Język angielski dla 2 grup z klas I-IV
Przedmioty zawodowe:
– Informatyczne dla 2 grup
– Elektryczne dla 1 grupy
– Mechatroniczne dla 1 grupy
– Analityczne dla 1 grupy

Projekt oferuje również możliwość odbycia dodatkowej praktyki zawodowej (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 2 000 zł brutto za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów dojazdu).

Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostanym na stronach internetowych:
www.deltapartner.pl, www.zs2.jastrzebie.pl, www.zs6sobieski.pl, www.zssp9.jastrzebie.pl, www.zsz.jastrzebie.pl

O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podpisanych dokumentów:
1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2) Zgody na przetwarzanie danych,
3) Formularz rekrutacyjny,
4) Kwestionariusz.

Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie szkoły.
Wszystkie dokumenty i informacje dostępne są na stronach internetowych:
www.deltapartner.pl, www.zs6sobieski.pl.

Deklaracje dostępne są również w sekretariacie uczniowskim, u nauczycieli prowadzących zajęcia oraz doradcy zawodowego Hanny Rychel.

Zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji – proszę o kontakt osobisty lub za pomocą dziennika Librus lub poczty Office.

Dokumenty związane z projektem:

Załącznik nr 1-4 deklarcja uczestnictwa ZS nr 6 (1)

Regulamin