Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Nabór dodatkowy do projektu – darmowe staże oraz kurs prawa jazdy kat. B.

W naszej szkole prowadzona jest rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Składanie wniosków do 28 października 2022r.

W jego ramach oferujemy bezpłatny kurs prawo jazdy kat. B dla 20 osób. Kurs z egzaminem. (dla uczniów Technikum nr 4)
Projekt oferuje również możliwość odbycia dodatkowej praktyki zawodowej (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 2 000 zł brutto za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów dojazdu).

Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronach internetowych:
www.deltapartner.pl, www.zs6sobieski.pl.

O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podpisanych dokumentów:
1) Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2) Zgody na przetwarzanie danych,
3) Formularz rekrutacyjny,
4) Kwestionariusz.

Deklaracje dostępne są u doradcy zawodowego Hanny Rychel.

Zachęcam do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji – proszę o kontakt osobisty lub za pomocą dziennika Librus lub poczty Office.

Dokumenty związane z projektem:

Zalacznik-nr-1-4-deklarcja-uczestnictwa-ZS-nr-6-1 (2)

Regulamin (2)