Mam zawód - mam pracę w regionie

Najnowsza aktualizacja listy rankingowej Mam zawód…

Najnowsza aktualizacja listy rankingowej jest publikowana poniżej.

Kopia Lista_rankingowa_AKTUALIZACJA_25.11.2013_z_podzialem_na_

 

Proszę pamięta, że osoby, które weszły do podstawowej listy z listy rankingowej muszą od tego tygodnia uczestniczyć zajęciach z doradztwa grupowego.