Wydarzenia

Nasza szkoła w rankingu PERSPEKTYW 2020

Z ogromną radością dzielę się ze społecznością naszej szkoły wynikami XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, które pojawiły się na  internetowej stronie www.perspektywy.pl w dniu 9 stycznia 2020 r.

Nasze Technikum nr 4 jest na 5 miejscu na Śląsku i 39 miejscu w Polsce i uzyskało tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2020”.  Tytuł tej przysługuje Technikum, które zajęło miejsce od 1 do 100.

 

Miejsce woj. Śląskim 2020r Ranking Główny Nazwa szkoły Miejscowość ’19 ’18 ’17 WSK
1 22 Technikum nr 1 (ZST-I) Gliwice 15 44 38 66.64
2 23 Technikum nr 1 (ZS im. Wł. Szybińskiego) Cieszyn 23 28 29 66.58
3 29 Technikum nr 1 (BSP) Bielsko-Biała 47 185 146 64.70
4 33 Technikum nr 17 (ŚTZN) Katowice 21 22 31 63.44
5 39 Technikum nr 4 (ZS nr 6) Jastrzębie-Zdrój 17 23 43 62.51
6 44 Technikum nr 4 (ZSE im. M. Kaleckiego) Bielsko-Biała 36 77 54 61.71
7 53 Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w ZSP nr 6 Jaworzno 434 300+ 300+ 60.80

METODOLOGIA RANKINGU TECHNIKÓW:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 %), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

IV Liceum Ogólnokształcące jest na 63 miejscu w województwie śląskim i 564 w Polsce. Cieszy fakt, że jest to wynik lepszy niż w dwóch ostatnich latach i najlepszy w Jastrzębiu-Zdroju. Nasze Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020”.  Tytuł tej przysługuje liceom, które zajęły miejsca 501-1000.

 

 

Miejsce w woj. śląskim Miejsce w Polsce Nazwa szkoły miejscowość Miejsce w 2019r Miejsce w 2018r Miejsce w 2017r Wskaźnik rankingowy
63 564 IV LO Jastrzębie-Zdrój 668 500+ 493 38.25

METODOLOGIA RANKINGU LICEÓW:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Na stronie autorów rankingu czytamy:

„Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w naszym Rankingu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.”

Za współpracę, która przynosi takie sukcesy, oraz za zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości pracy naszej szkoły, przy tej okazji wszystkim serdecznie dziękuję.

Jolanta Kłopeć (dyrektor szkoły).