Wiadomości

Nauczyciele oddelegowani na maturę ustną do Zespołu Szkół nr 2

Oddelegowani do Zespołu Szkół nr 2 na maturę ustną.

 

  1. Język polski (13.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

-mgr Sabina Duranek (Nowakowska), mgr Lidia Różacka, mgr Arkadiusz Żmij, mgr Julia Sosna Iglikowska

 

  1. Język polski (15.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

-mgr Sabina Duranek, mgr Arkadiusz Żmij, mgr Lidia Różacka, mgr Julia Sosna Iglikowska

 

  1. Język polski (16.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

-mgr Sabina Duranek, mgr Arkadiusz Żmij, mgr Katarzyna Kwaśniewska Sobala, mgr Julia Sosna Iglikowska

 

  1. Język polski (17.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

-mgr Sabina Duranek,  mgr Arkadiusz Żmij, mgr Elżbieta Marciniak, mgr Lidia Różacka

 

  1. Język angielski (20.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

mgr Wacław Gardziejewski, mgr Barbara Bielak, mgr Agnieszka Krok, mgr Ewa Marcinkiewicz Kluczniok

 

  1. Język angielski (21.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

mgr Wacław Gardziejewski, mgr Barbara Bielak, mgr Monika Kordiaczyńska, mgr Ewa Marcinkiewicz Kluczniok

 

  1. Język angielski (22.05.) – 4 osoby na godz. 8.00

mgr Wacław Gardziejewski, mgr Monika Kordiaczyńska, mgr Ewa Marcinkiewicz Kluczniok,  mgr Agnieszka Krok

 

  1. Język angielski (23.05.) – 3 osoby na godz. 8.00

mgr Barbara Bielak, mgr Agnieszka Krok, mgr Monika Kordiaczyńska

 

  1. Język niemiecki (22.05.) – 1 osoba na godz. 8.00-mgr Wojciech Warchał

 

  1. Język francuski (21.05.) – 1 osoba na godz. 8.00-mgr Honorata Stelmaszczyk Stawowy (egzaminator).

 

Wicedyrektor Jolanta Kłopeć