Matura Wiadomości

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Świadectwa dojrzałości oraz wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju/czerwcu br. będzie można odbierać w sekretariacie 104.

Wydawanie świadectw dojrzałości/ wyników egzaminu maturalnego:

Wtorek 9 lipca 2024 r. w  godzinach 12.15 – 14:45

Od środy 10 lipca 2024 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Świadectwa dojrzałości/ wyniki egzaminu maturalnego należy odbierać osobiście.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości / wyników egzaminu maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo dojrzałości jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE ze strony szkoły (zakładka dokumenty, wzory pism). Świadectwa dojrzałości / wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem.

odbior_swiadectw_dojrzalosci-upowaznienie.pdf (14 pobrań )

Uwaga:

9 lipca 2024 r. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl,  a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania każdy zdający otrzymał we wrześniu 2023 r.

Wicedyrektor Ewa Szatkowska