Wiadomości

Ogłoszenie szkolnej pielęgniarki

NA PROŚBĘ SZKOLNEJ PIELĘGNIARKI

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

BĘDĄ PODDANI BADANIOM BILANSOWYM.

BADANIA TRWAJĄ ŚREDNIO OK. 10 MIN. DLA JEDNEJ OSOBY.

UCZNIOWIE BĘDĄ WYCHODZIĆ Z LEKCJI PO 2 OSOBY

I BĘDĄ SIĘ WYMIENIAĆ W MIARĘ POTRZEBY.

BADANIA ZAPLANOWANO WG NASTEPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

ŚRODA 11.09.2013– OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 1TA

PIĄTEK 13.09.2013 – OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 1 TF

WTOREK 17.09.2013 –OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 1TB

ŚRODA 18.09.2013 –OD 8.00 DO 14.00 –KLASA 1 TD

W PONIEDZIAŁEK 16.09.2013 OD GODZINY 7.30-UCZNIOWIE KLASY 1TA

ZAŚ W PONIEDZIAŁEK 30.09.2013 OD GODZINY 7.30 –UCZNIOWIE KLASY 1TF

 BĘDĄ BADANI PRZEZ LEKARZA,

W RAMACH BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU.