Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja eduzmieniaczy w naszej szkole

W dniach 30-31.05.2104 odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA EDUZMIENIACZE- „STRATEGIA WOLNYCH I OTWARTCH IMPLEMENTACJI w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
Organizatorami byli: ZS 6 i Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania z siedzibą w Poznaniu. Mózgiem całości stała się pani Barbara Halska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w w.w. placówce i ekspert ds.matematyczno – informatycznych ORE.
Konferencję rozpoczęła jedna z późniejszych prelegentek, p. Bożena Rejszel, cytatem z filmu W.Smarzowskiego („Zmienianie świata trzeba zacząć od siebie.”) i przedstawieniem założeń spotkania.
Jako pierwszy wystąpił gość z Poznania – p.Rafał Brzychcy, twórca i koordynator wielu projektów w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych, z wykładem: „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji- nowatorska metoda prowadzenia zajęć infotechnicznych”. Mimo przeziębienia zaprezentował wszystko z detalami.
Następnie p.Barbara Halska bez żadnej widocznej tremy przestawiła temat: „Otwarte zasoby edukacyjne- E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, który wzbudził szczególne zainteresowanie najliczniejszej grupy słuchaczy, a mianowicie- matematyków.
Nietypowa w pozytywnym sensie polonistka p.Joanna Waszkowska z Sosnowca ze swadą pokazała i omówiła ciekawą (również graficznie) prezentację: „Kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych podczas lekcji- TIKowy język polski, czyli pomysły z życia wzięte”.
Równie interesująco wystąpiła pedagożka specjalna i nauczycielka wychowania przedszkolnego, którą każdy chciałby dla swojego dziecka- p.Anna Krzyżanowska z Zabrza z ilustrowanym wykładem: „Nowoczesne platformy do współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami- platforma eTwining”.
W dalszej kolejności prawdziwa germanistka z powołania p.Bożena Rejszel z ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju zaprezentowała temat: „Nauczanie a uczenie się- czyli praca z uczniem zdolnym”, wzbogacony o reportaż TVP o młodych wynalazcach z naszej szkoły i ich nauczycielach, którzy zmieniają na lepsze życie osób unieruchomionych po ciężkich wypadkach.
Następnie problem „Bezpieczeństwo informacji w szkole- aspekty prawne” przedstawił poważnie i dokładnie p.Tomasz Mikołajczyk, nauczyciel informatyki z Tarnowskich Gór.
Natomiast pedagog tej samej specjalności, p.Marek Paź z Chorzowa przekonywał, iż „Linux w szkole nie gryzie”.
W tzw. międzyczasie przybyła prawdziwa Osobowość: prof. PAN- fizyk i astrofizyk p.Lech Makiewicz, dzięki któremu nawet humaniści zapewne zrozumieliby te dziedziny wiedzy. Wielkość jednak cechuje skromność i profesor najpierw nawiązał krótki ale rzeczowy dialog ze swym przedmówcą, którego jak się okazało- wysłuchał z uwagą. Następnie dał porywający wykład pt. „Marzenia o mądrej szkole” , który nie pozostawił obojętnym nikogo, a większości zapewne otworzył oczy na wiele fundamentalnych aspektów edukacji i utwierdził w konieczność zmian, zwłaszcza po obejrzeniu filmików Khan Academy, której profesor jest przedstawicielem w Polsce.
W ostatniej kolejności wystąpiły przedstawicielki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pani Małgorzata Sienna omówiła temat „Rozwijanie kompetencji infotechnicznych”, a p.Donata Andrzejczak zaprezentowała „Model kształcenia modułowgo- zawodowego”.
Po tych wykładach rozwinęła się wśród prelegentów i uczestników ciekawa i konstruktywna dyskusja.

Następnego dnia od rana można było wziąć udział w warsztatach:
–„ Jak oSWOić uczniów z programowaniem”, które prowadził p. Jarosław Żok- programista z Poznania;
– „Gry w rehabilitacji”: według pomysłu p.Lidii Gajdzik, rehabilitantki i nauczycielki wychowania fizycznego w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju;
– “Prawo autorskie w szkole”, które przygotowała p.Katarzyna Piontek, nauczycielka informatyki i fizyki z Wodzisławia Śląskiego;
-„Lekcje w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu tabletów” i „Tworzenie historyjki z wykorzystaniem programu storybird”: poprowadzone przez utytułowaną nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego p.Jolantę Okuniewską aż z Olsztyna;
– „Lekcja matematyki przy wykorzystaniu epodręcznika”: przygotowana przez p.Barbarę Halską;
-„Kahoot i Socrative”: przybliżane przez anglistkę i trenerkę CEO p.Agnieszkę Bilską z Gliwic, żeby poprowadzić lekcję inną niż wszystkie;
– „TakTIKa powtarzania”: wg pomysłu p.Joanny Waszkowskiej;
– „Narzędzia chmury internetowej w szkole – Google Apps i Prezi”: zaprezentowane jasno i cierpliwie przez p.Agatę Fecek, nauczycielkę informatyki w Zespole Szkół Handlowych i ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał dwutomową drukowaną publikację SWOI, dystrybucję Linuksa pn. Szkolny Remiks Ucznia na płycie DVD, gotowe scenariusze zajęć i zadania dla uczniów oraz pisemne zaświadczenia.

Patronat nad konferencją był sprawowany przez: Stowarzyszenie SuperBelfrzy RP; ORE; SWOI; IT w Edukacji; FWiOO.
Natomiast projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.