Wiadomości

Ogólnopolskie warsztaty z WOS-u „POLSKA W XX WIEKU” dla uczniów klas pierwszych

Zajęcia mają formę warsztatów, debat oraz spotkań z historykami, uczestnikami wydarzeń. Tematyka: Życie codzienne i (kontr)kultura w PRL, Media w PRL i wolnej Polsce, czy Polska po ’89 roku.

Spotkania odbywają się w Warszawie w formie zjazdów weekendowych – w marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Koszt udziału w projekcie uczniów i nauczycieli (tj. dojazd do Warszawy i powrót, przejazdy na miejscu, zakwaterowanie, posiłki w Warszawie, wstępy do muzeów w ramach programu) pokrywa Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Decyzja o zakwalifikowaniu do programu odbywa się na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez uczniów i nauczycieli, termin ich nadsyłania mija 28 lutego. Wyniki rekrutacji 7 marca 2014.

Więcej szczegółów na http://www.geremek.pl/index.php?id=270
Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt.
Ewa Kubińska