Wiadomości

Olimpiada wiedzy o internecie i technologiach informatycznych

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie wiedzy o internecie i technologiach informatycznych. 

Główną nagrodą w Olimpiadzie Net Masters Cup jest pakiet pełnej opieki na czas studiów dla każdego z trzech członków zwycięskiej drużyny, a także sprzęt elektroniczny.
Studia muszą być podjęte na polskiej uczelni na kierunku informatycznym. Pakiet składa się z:

  1. I ROK STUDIÓW: Roczne stypendium. Studiując na wybranej przez siebie Uczelni w Polsce o profilu informatycznym, każdy finalista otrzymuje kwotę 5000,00 zł za  semestr. Stypendium zależne jest od wyników uzyskanych na koniec semestru, naliczane po uzyskaniu średniej minimalnej, tj. 4,0
  2. II ROK STUDIÓW:  wakacyjny płatny staż w Grupie Allegro wraz z opłaconym mieszkaniem w Poznaniu, jeśli finalista przyjedzie spoza Poznania
  3. III ROK STUDIÓW: wejściówki na 3 wybrane przez siebie konferencje tematyczne, organizowane w Polsce
  4. IV ROK STUDIÓW: warsztaty z trenerami Grupy Allegro
  5. V ROK STUDIÓW:  wsparcie merytoryczne działu IT przy pisaniu pracy magisterskiej

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.netmasterscup.pl/