Wiadomości

Organizacja Gali Wynalazków

W związku z Galą Wynalazków, która odbędzie się w auli naszej szkoły w poniedziałek 27 października, zapraszamy klasy według poniższego harmonogramu:

5,6 lekcja:

3tb – Barbara Halska
2 tb – CKP M. Lasak
3 ta – Mirosław Czarnota
3 tf – Jolanta Przygodzka na lekcji 5, na lekcji 6 Jerzy Maduzia (zastępujący nauczyciel)
1 ma – Lidia Różacka
4 tm – Jacek Kluba

Natomiast następujące klasy pod nieobecność ww. nauczycieli będą miały zajęcia według harmonogramu:

klasa 3 tc na lekcji 5 – pod opieką P.Krosnego na sali gimnastycznej
klasa 4 ta na lekcji 6 – pod opieką P.Krosnego na sali gimnastycznej
klasa 1 in. Na lekcji 6 – pod opieką J.Grycmana na sali gimnastycznej