Wiadomości

ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REKOLEKCJI

W DNIACH 2-3-4 KWIETNIA 2014R.

            Na podstawie §10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: „Uczniowie uczęszczający na lekcje religii podczas trzech dni rekolekcji uzyskują zwolnienie z zajęć szkolnych” (§10 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z ww. ustawą pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.

Ze względu na zbyt małą liczbę katechetów w naszej szkole w stosunku do liczby uczniów uczestniczących w rekolekcjach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, opiekę nad nimi będą sprawować wychowawcy klas lub inni nauczyciele zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Opiekunowie poszczególnych klas proszeni są o sporządzenie list obecności. Po zakończeniu rekolekcji proszę o przekazanie ich J. Kłopeć

Program tegorocznych rekolekcji (na podstawie informacji ks. M. Niewęgłowskiego):

Spotkania rekolekcyjne będą odbywały się w Kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju:

2.04.2014 roku –od godz. 10.30

3.04.2014 roku –od godz. 10.30

4.04.2014 roku –o godzinie 9.00

Wykaz osób sprawujących opiekę podczas rekolekcji w dniach: W DNIACH 2-3-4 KWIETNIA 2014R.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

lp KLASA WYCHOWAWCA ŚRODA

2.04.2014

od 10.30

CZWARTEK

3.04.2014

od 10.30

PIĄTEK

4.04.2014

od 9.00

1 1A Ewa Kubińska Ewa Kubińska Agata Zabadaj Ewa Kubińska
2 1B Dorota Ostrowska Dorota Ostrowska Dorota Ostrowska Dorota Ostrowska
3 1C Adrianna Karwowska Poleszak Adrianna Karwowska Poleszak Adrianna Karwowska Poleszak Adrianna Karwowska Poleszak
4 2A Sabina Duranek Sabina Duranek Sabina Duranek Sabina Duranek
5 2B Agnieszka Krok Agnieszka Krok Agnieszka Krok Agnieszka Krok
6 2C Julia Sosna Iglikowska Julia Sosna Iglikowska Julia Sosna Iglikowska Julia Sosna Iglikowska
7 2D Barbara Sowińska Agnieszka Wereszczak Barbara Sowińska Barbara Sowińska
8 3A Katarzyna Kwaśniewska Sobala Ks. M. Niewęgłowski Ks. M. Niewęgłowski Ks. M. Niewęgłowski
9 3B Elżbieta Marciniak Elżbieta Marciniak Elżbieta Marciniak Elżbieta Marciniak
10 3C Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski

 

TECHNIKUM nr 4

Lp KLASA WYCHOWAWCA ŚRODA

2.04.2014

od 10.30

CZWARTEK

3.04.2014

od 10.30

PIĄTEK

4.04.2014

od 9.00

1 1TA Zbigniew Pałasz Żaneta Rudzka Żaneta Rudzka Żaneta Rudzka
2 1TB Barbara Halska Adam Śmigielski Barbara Halska Adam Śmigielski
3 1TD Wioleta Szczepanik Joanna Minecka Wioleta Szczepanik Wioleta Szczepanik
4 1TF Justyna Dubiel Justyna Dubiel Justyna Dubiel Justyna Dubiel
5 1 TM Anna Grześ Anna Grześ Anna Grześ Anna Grześ
6 2TA Mirosław Czarnota Monika Kordiaczyńska Monika Kordiaczyńska Mirosław Czarnota
7 2TB Renata Pytel Renata Pytel Renata Pytel Renata Pytel
8 2TC Jarosław Grycman Jarosław Grycman Jarosław Grycman Jarosław Grycman
9 2TD Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok
10 2TE Wojciech Warchał Wojciech Warchał Wojciech Warchał Wojciech Warchał
11 2TF Lidia Gajdzik Ks. Bednarek Ks. Bednarek Ks. Bednarek
12 2TM Bożena Rejszel Bożena Rejszel Bożena Rejszel Bożena Rejszel
13 3TA Beata Szulik Beata Szulik Beata Szulik Beata Szulik
14 3 TB Marcin Lasak Marcin Lasak Marcin Lasak Ks. Cieciura
15 3 TC Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy
16 3 TD Paweł Czarnuch Paweł Czarnuch Paweł Czarnuch Małgorzata Rolka
17 3 TM Jacek Kluba Jacek Kluba Jacek Kluba Piotr Krosny
18 3 TF Anna Kamyczek Owsiak Ks. Dąbrowski Anna Kamyczek Owsiak Ks. Dąbrowski
19 4TA Jacek Borkowski Jacek Borkowski Jacek Borkowski Jacek Borkowski
20 4TB Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij
21 4TC Krystyna Galant Krystyna Galant Krystyna Galant Krystyna Galant
22 4TD Ewa Maduzia Adela Jelonek Adela Jelonek Adela Jelonek
23 4TF Lidia Różacka Lidia Różacka Lidia Różacka Lidia Różacka
24 4 TM Edyta Marciniak Edyta Marciniak Edyta Marciniak Edyta Marciniak

 

Dla uczniów, którzy nie uczęszczaja na lekcje religii zorganizowane zostana w szkole zajęcia sportowe pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w godzinach takich jak czas trwania rekolekcji.

Jolanta Kłopeć