Wiadomości

Organizacja rekolekcji wielkopostnych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REKOLEKCJI

W DNIACH 5-6-7 MARCA 2013R.

            Na podstawie §10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: „Uczniowie uczęszczający na lekcje religii podczas trzech dni rekolekcji uzyskują zwolnienie z zajęć szkolnych” (§10 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z ww. ustawą pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.

Ze względu na zbyt małą liczbę katechetów w naszej szkole w stosunku do liczby uczniów uczestniczących w rekolekcjach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, opiekę nad nimi będą sprawować wychowawcy klas lub inni nauczyciele zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Opiekunowie poszczególnych klas proszeni są o sporządzenie list obecności. Po zakończeniu rekolekcji proszę o przekazanie ich J. Kłopeć

Program tegorocznych rekolekcji (na podstawie informacji ks. M. Niewęgłowskiego):

Spotkania rekolekcyjne będą odbywały się w Kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju:

5.03.2012 roku –od godz. 9.20

6.03.2012 roku –od godz. 9.20

7.03.2012 roku –o godzinie 10.00

Wykaz osób sprawujących opiekę podczas rekolekcji w dniach: 5-6-7 MARCA 2013R.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

 

lp KLASA WYCHOWAWCA wtorek5.03.2013od 9.20 Środa6.03.2013od 9.20 czwartek7.03.2013od 10.00
1 1A Sabina Duranek Sabina Duranek Sabina Duranek Sabina Duranek
2 1B Agnieszka Krok Agnieszka Krok Agnieszka Krok Agnieszka Krok
3 1C Julia Sosna Iglikowska ks. Dombek ks. Dombek ks. Dombek
4 1D Barbara Sowińska Barbara Sowińska Barbara Sowińska Barbara Sowińska
5 2A Katarzyna Kwaśniewska Sobala Ks. Marek Niewęgłowski Ks. Marek Niewęgłowski Ks. Marek Niewęgłowski
6 2B Paulina Borkowska Paulina Borkowska Paulina Borkowska Paulina Borkowska
7 2C Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski Wacław Gardziejewski
8 3A Ewa Kubińska Ewa Kubińska Ewa Kubińska Ewa Kubińska
9 3B Dorota Karoń Dorota Karoń Dorota Karoń Dorota Karoń
10 3C Magdalena Krosny Magdalena Krosny Magdalena Krosny Magdalena Krosny

TECHNIKUM nr 4

Lp KLASA WYCHOWAWCA wtorek5.03.2013od 9.20 Środa6.03.2013od 9.20 czwartek7.03.2013od 10.00
1 1TA Mirosław Czarnota Mirosław Czarnota Mirosław Czarnota Mirosław Czarnota
2 1TB Renata Pytel Renata Pytel Renata Pytel Renata Pytel
3 1TC Jarosław Grycman Jarosław Grycman Jarosław Grycman Jarosław Grycman
4 1TD Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok Mirosława Sadlok
5 1 TE Wojciech Warchał Wojciech Warchał Wojciech Warchał Wojciech Warchał
6 1TF Lidia Gajdzik Ks. Walusz Ks. Walusz Ks. Walusz
7 1 TM Bożena Rejszel Bożena Rejszel Bożena Rejszel Bożena Rejszel
8 2TA Beata Mucha Beata Mucha Beata Mucha Beata Mucha
9 2TB Marcin Lasak Marcin Lasak Marcin Lasak Marcin Lasak
10 2TC Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy Honorata Stelmaszczyk Stawowy
11 2TF Hanna Rychel KLASA NA PRAKTYCE
12 2TD Paweł Czarnuch Paweł Czarnuch Paweł Czarnuch Paweł Czarnuch
13 2TM Jacek Kluba Jacek Kluba Jacek Kluba Jacek Kluba
14 3TA Jacek Borkowski KLASA NA PRAKTYCE
3 TB Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij Arkadiusz Żmij
15 3 TC Krystyna Galant KLASA NA PRAKTYCE
3 TD Ewa Maduzia KLASA NA PRAKTYCE
17 3 TM Lidia Różacka Lidia Różacka Lidia Różacka Lidia Różacka
18 3 TF Edyta Marciniak Edyta Marciniak Edyta Marciniak Edyta Marciniak
19 4TAC Monika Kordiaczyńska Monika Kordiaczyńska Monika Kordiaczyńska Monika Kordiaczyńska
20 4TB Adam Ptaszny Adam Ptaszny ks. Dombek Adam Ptaszny
21 4TD Piotr Krosny Piotr Krosny Piotr Krosny Piotr Krosny
22 4TF Adam Śmigielski Adam Śmigielski Adam Śmigielski Adam Śmigielski

 

 

Dla uczniów, którzy nie uczęszczaja na lekcje religii zorganizowane zostana w szkole zajęcia sportowe pod opieką L. Gajdzik i B. Halskiej, oraz zajęcia integracyjne w sali 114 organizowane przez Panią Ewę Maduzia, w godzinach takich jak czas trwania rekolekcji:

wtorek: od 9.20 do 11.00, środa od 9.20 do 11.00 i w czwartek od 10.00 do 11.30.

 

Jolanta Kłopeć