Matura Wydarzenia

Ostatnie dni matur na PR

Nasi uczniowie nie dosyć, że przystąpili w komplecie do matur na PP, to jeszcze wybrali 90% przedmiotów na PR. Pisali  po 180 minut –  kolejno egzaminy z: historii muzyki, języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, biologii, języka francuskiego, geografii, chemii, języka niemieckiego, historii, fizyki i informatyki. Życzymy  maurzystom, aby dzięki wysokim wynikom dostali się na wybrane kierunki studiów.

tekst: Lidia Różacka

zdjęcia z matury z fizyki na PR: Wacław Gardziejewski