Mam zawód - mam pracę w regionie

Ostatnie dni rekrutacji do projektu Mam zawód…

Przypominam, iż rekrutacja do projektu Mam zawód… dobiega końca. Aplikacje można składać do 2 października. Proszę niezdecydowanych o szybkie podjęcie decyzji na temat swojego uczestnictwa.