Wydarzenia

Pani Barbara Halska i jej asystenci z II tb naszymi reprezentantami na konferencji “Szkoła dziś i jutro”

9 grudnia 2014 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się ogólnopolska konferencja “Szkoła dziś i jutro- wyzwania dydaktyczne”. Zaproszony został na nią pan dyrektor Jerzy Maduzia oraz trzy panie nauczycielki- Lidia Różacka, Bożena Surma i Agnieszka Wereszczak.
Dostąpiliśmy tego wyróżnienia nieprzypadkowo, o czym poniżej.
Celem konferencji było wprowadzenie w zagadnienia merytoryczne i metodyczne dotyczące nowoczesnej dydaktyki, w tym korzystania z e-podręczników.
Bardzo ciekawy i rzeczowy wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż.J. Morbitzer.
Następnie swój “Sen o mądrej szkole” przedstawił prof. dr hab.L.Mankiewicz z PAN-u, astrofizyk, którego mieliśmy zaszczyt gościć wcześniej w naszej szkole.
My czekaliśmy jednak najbardziej na prezentację naszej znakomitej koleżanki- pani Barbary Halskiej, wówczas eksperta projektu “E-podręcznik do kształcenia ogólnego”.
Nie zawiedliśmy się. Podobnie- na naszych czterech uczniach z klasy II tb, których wychowawczyni wybrała na merytorycznych asystentów dla uczestników konferencji. Chłopcy: Grzegorz Mrózek, Rafał Schmidt, Mateusz Szabla i Marcin Wróblewski- już przed jej rozpoczęciem służyli dyskretną ale skuteczną pomocą, szczególnie przy obsłudze iPadów.
Wspólne uczestnictwo nauczycieli i młodzieży w wydarzeniu naukowym było interesującym doświadczeniem. Nabyliśmy nowej wiedzy, ugruntowaliśmy własne pomysły i poznaliśmy się z innej strony.

Foto: Jerzy Maduzia