Wiadomości

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

Dnia 11 kwietnia 2014 roku odbędzie się doroczna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. W programie także zwiedzimy Leśniów i Gidle.

Wszystkich chętnych maturzystów prosimy o zapisywanie się u księdza Marka Niewęgłowskiego lub u pani Reni w pokoju 106. Cena 40 zł.