Mam zawód - mam pracę w regionie

Pierwsza aktualizacja poprzedniej aktualizacji z projektu Mam zawód…;-)))

Poniżej zamieszczam aktualizację poprzedniej listy rankingowej. Proszę się z nią zapoznać, ponieważ kilka osób z listy rezerwowej zostało zakwalifikowanych do projektu.

Osoby te muszą już w tym tygodniu uczestniczyć w doradztwie zawodowym grupowym. Jeśli ich klasy były wyznaczone na dzień dzisiejszy (wtorek) niech pójdą w innym terminie (środa, czwartek lub piątek) z innymi klasami.

Przypominam, iż obecność na tych zajęciach warunkuje przejście do kolejnego etapu projektu.

Proszę koniecznie w tym tygodniu uzupełnić brak umów przez uczestników projektu.

Lista_rankingowa_AKTUALIZACJA_19.11.2013_z_podzialem_na_

Umowa uczestnictwa w projekcie