Plan lekcji

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają dostęp do dziennika elektronicznego, gdzie można sprawdzić aktualny plan lekcji