Platforma Edukacyjna

Multimedialna Platforma Komunikacji Alternatywnej w Edukacji i Rehabilitacji składa się z trzech komponentów. Pierwszym jest aplikacja multimedialna z zakresu analizy kationów – Wirtualne Laboratorium Naukowe, która jest przystosowana dla osób niedowidzących przez zastosowanie tekstów alternatywnych oraz generowanych wzorów chemicznych. Dzięki temu, można bez przeszkód korzystać z niej na mniejszych urządzeniach mobilnych takich jak tablet czy smartphone.
Drugim elementem platformy jest aplikacja „Click and Pick”, która ułatwi komunikację dzieciom dotkniętym autyzmem, ale również może być pomocna osobom niesłyszącym, niedosłyszącym czy głuchoniemym, które używają do komunikacji języka migowego, niestety niezrozumiałego dla osób spoza ich środowiska.
Ostatnim elementem platformy jest Projekt Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został opracowany w oparciu o technologię Kinect. Kinect to linia gier komputerowych, które mogą przyczynić się do lepszego napięcia mięśni i poprawić ogólną sprawność fizyczną. Podczas pracy z dziećmi Kinect pozwala zapomnieć dzieciom o swojej chorobie, włącza do zabawy i integracji z rówieśnikami oraz zachęca do współpracy z terapeutą. Poniżej znajduję się film autorstwa Sandry Makles prezentujący wyjazdy zagraniczne wynalazców naszej szkoły.