Nasze projekty

Platforma EduSpec

Platforma EduSpec wspierająca naukę osób z różnymi dysfunkcjami

System  EduSpec to innowacyjna platforma edukacyjna, w której zastosowano  technologię (html 5.0, CSS i JavaScript). Zbudowana na innowacyjnym silniku zaprojektowanym przez uczniów. Została skonstruowana dla uczniów i studentów, w tym również niepełnosprawnych  oraz z różnymi dysfunkcjami.  Głównymi elementami platformy są  treści z zakresu nauk ścisłych oraz edukacji wczesnoszkolnej. W ich skład wchodzą: animacje komputerowe, interaktywne filmy dydaktyczne, reportaże i gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do edukacji wewnątrzszkolnej. Dodatkowym elementem platformy EduSpec  jest   program „SÓWKA” przeznaczony dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej, w szczególności dla dzieci z: autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera,    z alalią, z afazją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy. Kolejną częścią platformy jest  aplikacja „4Notes” czyli sieciowy system wymiany notatek, stworzony z myślą o uczniach nieobecnych w szkole. Składa się na niego program umożliwiający dodawanie informacji do bazy danych oraz strona internetowa, poprzez którą uczniowie mają dostęp do zasobów danej klasy. Ostatni element platformy to systemem komputerowy „Wentox”, który może wspomagać proces dydaktyczny w szkole, na studiach lub różnego rodzaju kursach poprzez wygenerowanie testu z dowolnego przedmiotu, działu czy  wybranego zagadnienia.

Introduction: EduSpec system is an innovative educational platform that uses the technology of html 5.0, CSS, and JavaScript. The platform was built on an innovative engine designed by students. It was constructed for pupils and students, including those with disabilities and with different dysfunctions. The main elements of the platform will be content with the scope of science and early childhood education. They will comprise: computer animation, interactive educational films, documentaries and educational games and books for school education.  An additional element of the platform will be “SÓWKA” for all people with communication disorders, in particular for children with autism, Down syndrome, Asperger’s, of alalia, aphasia, with reduced intellectual capacity, with delayed speech development. Another part of the platform will be the application “Notes” which is a network system for the exchange of notes created for children absent from school.  It consists of a program that allows you to add information to the database and the website, through which students have access to the resources of the class. The last element of the platform will be a computer system “Wentox”, which may assist the process of teaching in a school, college or all sorts of courses by generating text from any subject, department or a selected topic.

Promotorami  i tłumaczami Systemu „EduSpec” wspierającego naukę osób z różnymi dysfunkcjami są: Lidia Gajdzik, Barbara Halska, Marcin Lasak, Katarzyna Kwaśniewska-Sobala, Ewa Maduzia, Jerzy Maduzia, Krzysztof Smyczek, Barbara Sowińska, Bożena Surma, Damian Surma, Agnieszka Wereszczak, Zbigniew Pałasz.

Aż 25 uczniów realizowało całą platformę i są to: Arkadiusz Chodór  3tb, Olgierd Kowaliszyn 3tb, Marcin Wróblewski  3tb, Szymon Wojakowski 1in, Krzysztof Olszok 1in, Franciszek Jaskulski 1in, Patryk Loter  4tf, Patrycja Zagajewska  4tf, Łukasz Pawłowski 1b LO, Zofia Stawowy 1d LO, Daria Kostka 1d LO, Sandra Makles 4tf, Grzegorz Mrózek 3tb, Rafał Szchmidt 3tb, Kamil Bączkiewicz 4tb, Korneliusz Buczkowski 4tb, Marek Sordyl 4tc, Zbigniew Jędrusiak 3tc, Piotr Wożgin 3tc, Martyna Nieszporek 4tf, Paulina Gatner 4tf, Wiktoria Bandura 1b LO, Aleksandra Waltar 1b LO, Mateusz Pacan 1ib, Jarosław Herman 1me.

Nagrody:

1) SREBRNY MEDAL –  44 Międzynarodowy  Konkurs  Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki                 i Wyrobów „Geneva Inventions 2016” w Szwajcarii,

2) “Thailand Award for International  Invention” – nagroda specjalna  Rady Naukowej Tajlandii,

3) 27. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii „ITEX 2016”, Kuala Lumpur , Malezja 2016,

4) ZŁOTY MEDAL – International Invention Innovation Competition in Canada, iCan 2016, Toronto, Kanada 2016

5) “ BEST INVENTION OF EUROPE” – nagroda specjalna za najlepszą europejską pracę innowacyjną, Toronto, Kanada 2016,

6) „AWARD OF MERIT – INTERNATIONAL INPEX AWARD WINNER” – nagroda specjalna Stanów Zjednocznych,

7) PLATYNOWY MEDAL – International Warsaw Invention Show, IWIS 2016, Warszawa 2016,

8) “SPECIAL AWARD – DOMESTIC YOUTH INVENTOR” – nagroda specjalna dla Najlepszych Młodych Wynalazców, Warszawa 2016