Matura Wiadomości Wydarzenia

Podpisywanie deklaracji maturalnej (wstępnej)

Komunikat 1 pani wicedyrektor Ewy Szatkowskiej:

Zapraszam każdego maturzystę na podpisanie deklaracji maturalnej (wstępnej)/zmianę przedmiotów w deklaracji maturalnej.
Maturzysto, w przypadku niezłożenia podpisu na deklaracji wstępnej do 7.02.2021 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Harmonogram spotkań z maturzystami:

 • 11.01.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 8:30- 14:30
  Klasy: 4an, 4el, 4me
  Miejsce: gabinet 103
 • 12.01.2021 r. (wtorek ) w godzinach 8:30- 14:30
  Klasy: 4in, 4ib
  Miejsce: gabinet 103
 • 18.01.2021 r. (poniedziałek) w godzinach 13:00- 14:30
  Klasy: 3B
  Miejsce: gabinet 103
 • 19.01.2021 r. (wtorek ) w godzinach 12:00- 14:30
  Klasy: 3AD, 3C
  Miejsce: gabinet 103

Uwaga: Dodatkowe terminy, w których można podpisać deklarację maturalną/zmienić przedmioty w deklaracji maturalnej:
11.01.2021 (poniedziałek) w godzinach 8:30- 14:30
12.01.2021 (wtorek ) w godzinach 8:30- 14:30

Maturzysto  zadeklarowane przez Ciebie egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi  dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.
Z wyjątkiem sytuacji opisanej w Komunikacie 2 (Załącznik 30)

Komunikat 3:

Dotyczy wypowiedzi dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zmian w egzaminie maturalnym w 2021 r. – dyrektor CKE