Wiadomości

Podstawy psychologii i socjologii

Zapraszam na zajęcia z podstaw psychologii

Temat zajęć:

Techniki skutecznego uczenia się oraz motywacja.

Miejsce: sala nr 7

Czas: 15.55 w poniedziałek

Adresaci: wszyscy zainteresowani uczniowie (również spoza Zespołu Szkół nr 6)

Arkadiusz Żmij