Wydarzenia

Podsumowanie matur i sukces naszego Absolwenta

Nadszedł czas na podsumowanie matur w naszej szkole.

Najpierw bardzo ważna i radosna informacja:

Absolwent klasy mechatroncznej technikum – Radosław Matuszczyk – znalazł się w gronie 96 najlepszych polskich maturzystów spośród 259 272 zdających egzamin w sesji 2019/2020 i uzyskał tytuł finalisty VII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”. Co za tym – idzie otrzymał dyplom i gratulacje od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Cała społeczność szkolna serdecznie gratuluje Radkowi i czuje dumę z tak wybitnego absolwenta i kolegi.

To dopiero początek podsumowań, czas na szkołę.

W IV Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2019/2020 ukończyło szkołę 97 uczniów. Wszyscy postanowili przystąpić do matury i tak też się stało. Po otrzymaniu wyników w sierpniu, okazało się, że tylko 1 osoba nie zdała matury i będzie mogła przystąpić do niej dopiero w maju 2021 roku.

Po otrzymaniu wyników w sesji poprawkowej, można było podsumować całość. Oto rezultat w naszym liceum: Ukończyło szkołę 97 uczniów, wszyscy przystąpili do matury, nie zdało matury 4 uczniów, zaś zdało 93 przystępujących, co dało 96% sukcesu.

Teraz czas na Technikum nr 4. Jest ono popularne, dlatego szkołę ukończyło 140 młodych ludzi. Nietrudno się dziwić, że wszyscy zadeklarowali chęć przystąpienia do matury. Niestety z powody panującej sytuacji epidemiologicznej 1 osoba nie mogła przystąpić do egzaminu dojrzałości, zaś pozostałych 139 absolwentów było gotowych podjąć to wezwanie. Tutaj również po pierwszych wynikach w sierpniu nie zdała tylko 1 osoba (chyba zmowa z naszym liceum).

Po sesji poprawkowej możemy pochwalić się naszym sukcesem: Przystąpiło do egzaminu dojrzałości 139 uczniów, nie zdało matury 4 uczniów (znowu zmowa z naszym liceum ), zaś zdało 135 przystępujących, co dało 97% sukcesu.

Należy zwrócić uwagę na czasy, w jakich odbywały się egzaminy dojrzałości: Stres związany z nową dla każdego sytuacją spowodowaną pandemią, przełożenie terminów egzaminów, kwarantanny uczniów, niepewność jutra …

Mimo tylu przeciwności odnieśliśmy sukces, za co dziękuję Uczniom, Rodzicom i jakże ważnym Nauczycielom, bez których nie byłoby to możliwe. Do sukcesy przyczynili się wszyscy nauczyciele razem i każdy z osobna, przekazując na lekcjach nie tylko wiedzę, lecz również rozwijając umiejętności, które ułatwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Tekst: Ewa Szatkowska – wicedyrektor