Programy Unijne Wydarzenia

Podsumowanie projektu Leonardo da Vinci

2 stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy w naszej szkole projekt, dzięki któremu wybrani uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 mogli uczestniczyć w zagranicznych stażach. Projekt właśnie dobiegł końca, zatem nadszedł czas podsumowań. Zagraniczne staże zostały zrealizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu 60 uczniów naszej szkoły wyjechało na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec. W programie uczestniczyli uczniowie następujących kierunków: technik elektryk (18 osób), technik elektronik (2 osoby), technik informatyk (20 osób), technik mechatronik (20 osób). Bazą noclegową wszystkich grup była niewielka miejscowość Schkeuditz leżąca niedaleko Lipska. Praktyki natomiast odbywały się w Centrach Kształcenia Praktycznego oraz firmach w Lipsku i okolicach. Zanim jednak uczniowie wyjechali do Niemiec przygotowywali się do tego już wcześniej, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego, podczas których poszerzali swoja wiedzę zarówno na poziomie komunikatywnym jak i technicznym. Podczas miesięcznego pobytu mogą wydarzyć się różne nieprzewidziane sytuacje, dlatego uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy, odpowiedzialności karnej, a także spotkali się z panią pedagog, która poprowadziła zajęcia o tym jak radzić sobie ze stresem w nowym miejscu i w nowych sytuacjach. W ramach przyznanych środków przed wyjazdem uczniowie otrzymali kieszonkowe na swoje potrzeby w wysokości około 280 EURO.

Firmą, która przyjmowała naszych uczniów i organizowała im praktyki w Niemczech jest firma VITALIS, ta sama, z którą organizowaliśmy projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli naszej szkoły w latach 2010-2011. Dlatego współpraca układała się znakomicie począwszy od momentu pisania wniosku aż do zakończenia projektu. Osobą odpowiedzialną z ramienia tej firmy była pani Małgorzata Worona, która wspierała nas w każdym zadaniu, organizacji i logistyce. Za co jej serdecznie dziękujemy.

Wyjazd to jednak nie tylko zajęcia zawodowe, ale również możliwość poznania kultury naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego uczniowie mogli zwiedzić takie miasta jak Lipsk, Drezno czy stolicę Niemiec – Berlin.

A wszystko to zostało zrealizowane ze środków unijnych. Na realizację projektu Zespół Szkół nr 6 otrzymał 145 638,00 EURO.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt powstał oraz został zrealizowany. Przede wszystkim dyrektorowi Jerzemu Maduzi, za wszelkie wsparcie organizacyjne i zaufanie.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj o opiekunach, którzy poświęcili swój czas i podjęli trud opieki nad poszczególnymi grupami. Dziękuje paniom: Agnieszce Krok, Barbarze Halskiej, Bożenie Rejszel oraz panom: Wojciechowi Warchałowi, Jackowi Klubie oraz Mirosławowi Czarnocie.

Ale przede wszystkim pragnę podziękować uczestnikom projektu – naszym uczniom, którzy fantastycznie spisali się podczas trwania projektu, godnie reprezentowali naszą szkołę, ale także nasz kraj. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie podczas pobytu na praktykach potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami przyczynią się do znalezienia dobrej pracy w przyszłości.