Wydarzenia

Podsumowanie współpracy z Centropą

Ponieważ na bieżąco relacjonowałam poszczególne etapy i przedsięwzięcia- w tym miejscu, podczas spotkań z uczniami i posiedzeń rady pedagogicznej, teraz ograniczę się to wypunktowania najważniejszych wydarzeń:

1. 23-25.04.2012: udział (po aplikacji) w seminarium “Nowe technologie, historia Żydów i cyfrowe opowieści” w Krakowie.
2. 27.09.2012: prelekcja przygotowująca do przyjęcia wystawy Centropy.
3. 02-19.10.2012: wystawa “Żydowscy świadkowie polskiego stulecia”.
4. 18.10.2012: oficjalna prezentacja wystawy z udziałem władz miasta i lokalnych mediów.
5. 11-12.2012: zapoznanie naszych uczniów z filmami Centropy i udział młodzieży w ankiecie oceniającej (najliczniej w kraju).
6. 01.2013 praca Anny Czai z b.kl.IIIB nad filmem do wierszem J.Amichaja “Rocznica ojca”
7. 24.05.2013: konferencja “20th Century Polish-Jewish History and Digital Story-Telling” w Warszawie.
8. 23-30.07.2013: udział (po aplikacji) w Centropa Summmer Academy w Berlinie, wśród 85. nauczycieli z 3 kontynentów.
Cd. zależy od polskich władz.

Wszystko powyższe finansowały: Koret Foundation, Department of State USA, Taube Foundation, Friedrich Ebert Stiftung.

Wszystko powyższe udało się dzięki wsparciu: Barbary Halskiej, Jolanty Kłopeć, Agnieszki Krok, Magdaleny Krosny, Ewy Kubińskiej, Katarzyny Kwaśniewskiej-Sobali, Jerzego Maduzi, Zbigniewa Pałasza, Adama Ptasznego, Julii Sosny-Iglikowskiej, Barbary Sowińskiej, Katarzyny Ziemak i Katarzyny Gibes (z ZS nr 2) oraz pomocy własnej klasy IVtm i b.IVtb.

[nggallery id=”144″]