Wiadomości

Podział sal w dniu 1 wrzesnia 2014r

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
PRZYDZIAL SAL

Na godzinę 9.00 do auli szkolnej zapraszamy uczniów klas: 1a i 1b Liceum Ogólnokształcącego, oraz uczniów klas pierwszych technikum kształcącym w zawodzie technik mechatronik. Po spotkaniu w auli uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach:
Klasa 1a z wychowawcą mgr Arkadiuszem Żmij –sala 107
Klasa 1b z wychowawcą mgr Agatą Zabadaj –sala 111
Klasa 1tma z wychowawcą mgr Adamem Śmigielskim –sala 123
Klasa 1tmb z nauczycielem zastępującym wychowawcę, panią pedagog mgr Agatą Szweda –sala 121

Na godzinę 10.00 do auli szkolnej zapraszamy uczniów klas: uczniów klas pierwszych technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk, elektryk, górnik i analityk. Po spotkaniu w auli uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach:
Klasa 1el (technik elektryk) z wychowawcą mgr Krystyna Galant–sala 123
Klasa 1in (technik informatyk) z wychowawcą mgr Wacławem Gardziejewskim –sala 121
Klasa 1gr (technik górnik) z wychowawcą mgr inż. Małgorzatą Rolka– sala 207
Klasa 1an (technik analityk) z wychowawcą mgr Agnieszka Wereszczak– sala 304
Na godzinę 11.00 zapraszamy uczniów pozostałych klas, którzy spotykają się ze swoimi wychowawcami w następujących salach:
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

lp KLASA NACHYLENIE WYCHOWAWCA sala
1 2A humanistyczne Ewa Kubińska 108
2 2B Biologia-chemia-fizyka Dorota Ostrowska wycieczka
3 2C Matematyczno-fizyczno-jezykowe Adrianna Karwowska Poleszak 210 (godzina 9.00)
4 3A Dziennikarsko – prawne Sabina Duranek biblioteka
5 3B Biologiczno – chemiczne-językowa Agnieszka Krok 107
6 3C Językowo-geograf Julia Sosna Iglikowska 312
7 3D Biol-chem-fiz Barbara Sowińska 111

TECHNIKUM nr 4
Lp KLASA KIERUNEK WYCHOWAWCA PRZEWODNICZĄCY KLAS
1 2TA elektryk Zbigniew Pałasz aula
2 2TB informatyk Barbara Halska 202
3 2TD górnik Wioletta Szczepanik 309
4 2TF analityk Justyna Dubiel (w zastępstwie J. Kłopeć) 208
5 2 TM Mechatronik Anna Grześ 212
6 3TA elektryk Mirosław Czarnota 117
7 3TB Informatyczny Renata Pytel (w zastępstwie B. Wicher) 205
8 3 TC Elektryczny Jarosław Grycman Sala gimnastyczna
9 3TD Górniczy Mirosława Sadlok 209
10 3TE górnicy Wojciech Warchał 119
11 3TF Analityczny Lidia Gajdzik 02
12 3 TM Mechatronik Bożena Rejszel 03
13 4TA elektryczny Beata Szulik 306
14 4TB Informatyczny Marcin Lasak 204
15 4TC elektryczny Honorata Stelmaszczyk Stawowy 114
16 4 TD Górniczy Paweł Czarnuch 308
17 4TF Analityczny Anna Kamyczek Owsiak 305
18 4TM Mechatronik Jacek Kluba 115