Wydarzenia

Ponownie Złota Lampka w Jastrzębiu-Zdroju

7 kwietnia 2022r. odbył się finał XII Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy 4gr: Grzegorz Pawelec i Kacper Myszka. Finał olimpiady składał się z dwóch części: A i B. Etap A stanowił test 30 pytań jednokrotnego wyboru, a po nim wybrano 6 uczestników z największą liczbą punktów. Wśród nich znalazł się również nasz uczeń Grzegorz, który przeszedł do etapu B. Niestety, Kacprowi nie udało się zakwalifikować do tego etapu i pozostał z tytułem finalisty.

W ostatniej części finału uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania i w zależności od udzielonej odpowiedzi – otrzymywali określoną liczbę punktów. Końcowa ocena każdego uczestnika, który zakwalifikował się do części B olimpiady, była sumą punktów uzyskanych w etapie A i B. Grzegorz Pawelec uczeń Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego zdobył 37 punktów na 40 możliwych, co pozwoliło mu na zajęcie I miejsca, a tym samym zostanie laureatem XII Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Drugie miejsce przypadło uczniowi z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, a trzecie – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Dzięki swoim osiągnięciom Grzegorz i Kacper zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz otrzymali nagrody rzeczowe.

Gratulujemy naszym uczniom wspaniałych wyników oraz dziękujemy, że tak godnie i efektywnie reprezentowali naszą szkołę. 🙂

tekst i zdjęcia: Małgorzata Rolka
opiekunki merytoryczne laureata i finalisty: Małgorzata Rolka, Adela Jelonek