MAT-POT Wydarzenia

Potyczki matematyczno-językowe w Zdroju

W ramach promocji projektu Erasmus+ “Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” klasa 1me udała się 10 czerwca wraz z p. Bożeną Rejszel oraz p. Wojciechem Warchałem  – nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu MAT-POT – do Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju. Tam oprócz zwiedzania okolicznościowych wystaw w Galerii Historii Miasta młodzież wzięła udział w wyjątkowej grze terenowej. Połączenie elementów wykorzystania matematyki oraz języka obcego miało za cel pobudzenie uczestników do refleksji nad konsekwencjami ich codziennych wyborów i nawyków mających wpływ na środowisko naturalne. Młodzież miała za zadanie m.in. zrobić “stare/nowe” zdjęcie interesującego miejsca (promocja miasta Jastrzębie-Zdrój), wykonać obliczenia statystycznego zużycia wody przez mieszkańca naszego kraju (matematyka, ochrona środowiska), czy wymienić w języku obcym jak najwięcej przykładów zachowań proekologicznych. Każda z grup wywiązała się z powierzonych zadań, a zdjęcia z tego dnia dostępne są także na platformie eTwinning w zakładce projektu MAT-POT na TwinSpace. Pragniemy propagować wśród młodych ludzi taką kreatywną formę rozrywki z przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną i mamy nadzieję obudzić podobną pasję również wśród młodzieży naszych szkół partnerskich w Niemczech i na Litwie.