Sport w szkole Wydarzenia

Powrót do korzeni…

Wszelkie formy ruchu, prowadzone w środowisku naturalnym poza terenem zabudowanym, wywierają bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka, a uprawianie sportu zimą wpływ ten uwielokrotnia. Niska temperatura i wiatr stwarzają warunki do wszechstronnego zahartowania organizmu. Ruch na świeżym i czystym powietrzu zwiększa i pogłębia wentylację płuc, aktywizując tym samym procesy przemiany materii. Dzieciom pogłębia się sen, wraca apetyt, lepiej się uczą i stają się bardziej radosne. 13 lutego br. w ramach zajęć pozalekcyjnych klasy 3 tc i 2 tb pod opieką panów Jarosława Grycmana i Adama Śmigielskiego wybrały się na zajęcia sportowe na orlika przy ulicy Katowickiej. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej, ale intensywnej rozgrzewki, po czym chłopcy zostali podzieleni na dwa zespoły. Rozegraliśmy mecz piłki nożnej. Cała otoczka zajęć (niska temperatura, pokrywa śnieżna na boisku) sprawiły duże zaangażowanie uczniów w zajęcia oraz ogromną radość, co widać na zamieszczonych zdjęciach. Najlepszy jest komentarz samych uczniów do zajęć…”kiedy ponownie zorganizujemy takowe?”