Wydarzenia

Pożegnanie Ś.P. Pana Tadeusza Garlickiego

“znikamy na wieki z tej strony/ żeby się pojawić po tamtej/ pośród gwiazd pośród planet/ zupełnie innego wszechświata” (H.Grynberg)

W krótkim czasie ponownie żegnamy zmarłego pracownika naszej szkoły – emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych Ś.P. Pana magistra inżyniera Tadeusza Garlickiego.

Pan Tadeusz Garlicki urodził się 1 stycznia 1947 roku w Brzesku, w ówczesnym województwie krakowskim. Od 3 roku życia mieszkał w samym Krakowie (które to miasto zawsze szczególnie lubił i chętnie tam wracał), gdzie ukończył Technikum Elektryczne, a po nim Akademię Górniczo-Hutniczą na Wydziale Elektrotechniki Górniczej – w zakresie elektrotechniki ogólnej. Po otrzymaniu dyplomu magistra inżyniera zawarł związek małżeński z Panią Zofią (polonistką, serdeczną osobą, znaną starszym nauczycielom naszej szkoły) i oboje przyjechali do Jastrzębia-Zdroju. Pan Tadeusz pracował w latach 1973-74 w KWK “Zofiówka” w dozorze elektrycznym. Potem, do roku 1976, był nauczycielem  w Zespole Szkół Górniczych KWK “Jastrzębie”. Następnie w naszej szkole uczył elektrotechniki i miernictwa elektrycznego w klasach zawodowych i technicznych. Pełnił też rolę wychowawcy, a także opiekuna podczas wycieczek szkolnych, zimowiski i kolonii letnich. W roku 1998 przeszedł na emeryturę, ale jeszcze do 2001 pracował u nas w niepełnym wymiarze godzin. Starsi nauczyciele ‘Sobieskiego’ pamiętają opowieści Pana Tadeusza o pionierskich latach naszej szkoły, gdy on i inni pracownicy na plecach wnosili ławki i urządzali sale lekcyjne. Syn Pana Garlickiego – Maciej jest absolwentem naszego technikum.

W latach emerytalnych Pan Tadeusz nie zerwał więzi z naszą szkołą. Chętnie tu wracał. Odwiedzał nas przy różnych okazajach, uczestniczył w spotkaniach integracyjnych, spotykał się z  koleżankami i kolegami. Owdowiała Żona przekazała Pani Dyrektor Jolancie Kłopeć, że zawsze ciepło mówił o naszej szkole, co wzrusza i krzepi.

Pan Tadeusz Garlicki był energicznym, pogodnym i zdystansowanym człowiekiem. Przyjaźnił się szczególnie z naszym emerytowanym Dyrektorem – Panem Andrzejem Kinasiewiczem oraz zmarłym przedwcześnie nauczycielem wychowania fizycznego i inspektorem WE – Ś.P. Bogdanem Kwietniewskim. Z polonistą Józefem Dyrdą jeździli razem autem do ukochanego przez obu Krakowa.

Pasją Pana Tadeusza były matematyka i motoryzacja. Jednak prowadził zdrowy tryb życia i najczęściej przemieszczał się na rowerze. Był dobrym mężem i ojcem. Wykształcił czworo swoich dzieci. Kochał też wnuki. Był ogólnie zdrowy oraz sprawny, dbał o właściwą dietę i nic nie zapowiadało, że odejdzie nagle z powodu zawału serca 29 kwietnia br.

Społeczność Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego składa wyrazy współczucia Żonie Pana Tadeusza, Jego Synowi, Córkom, Wnukom, Rodzinie i Przyjaciołom. Niech odpoczywa w pokoju.

Pogrzeb Ś.P. Pana Tadeusza Garlickiego odbędzie się 4 maja 2022 roku, w środę, o godzinie 12.00 na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju. Msza święta zostanie odprawiona w tamtejszej kaplicy.