Nasze sukcesy Olimpijczycy Wydarzenia

Prezent Mateusza na zakończenie szkoły :)

Wspaniale pożegnał mury Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego jej absolwent, Mateusz Wawrzyniak. Uczeń klasy 4me technikum w zawodzie technik mechatronik został laureatem VI miejsca XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Zawody finałowe zostały rozegrane 22 maja 2021 a ich gospodarzem była Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Mateusz uzyskał tytuł laureata w kategorii elektryczno-elektronicznej.

Warto dodać, że to już trzeci tegoroczny finał olimpiady z udziałem Mateusza. Wcześniej w marcu 2021 roku uzyskał tytuł finalisty zajmując 8 miejsce w finale XLIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powtarzając tym samym osiągnięcie z poprzedniego roku.

Także w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “EUROELEKTRA” dwukrotnie docierał do finału zajmując 1 miejsce w 2020 roku oraz 5, które osiągnął w tegorocznych rozgrywkach, których finał odbył się w siedzibie NOT w Krakowie 22 kwietnia br.

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania za godne reprezentowanie Naszej Szkoły oraz życzyć dalszych sukcesów w tzw. “dorosłym życiu”.

Mateusz dołączył tym samym do grona wybitnych absolwentów “Sobieskiego”, którzy dobitnie zapisali się w historii Szkoły.