Mam zawód - mam pracę w regionie

Projekt Mam Zawód Mam pracę…

Ze względu na liczne pytania ponawiam komunikaty:

1. Należy składać dwie, jednobrzmiące kopie umów do projektu. Uzupełnić swoje dane, umowa zawarta w Jastrzębiu-Zdroju, jako partnera Miasto Jastrzębie-Zdrój, siedziba 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. J Piłsudskiego 60, reprezentowany przez Krzysztofa Baradziej – Zastępcę Prezydenta Miasta, Andrzeja Pawłowskiego- Naczelnika Wydziału Edukacji. Proszę nie zapomnieć o podpisach rodziców uczniów niepełnoletnich.

2. Lista rankingowa jeszcze może ulec zmianie ze względu na wpływające rezygnacje.

lista_rankingowa_II_edycja_projektu_-_30.10.2013

Umowa uczestnictwa w projekcie