Wiadomości

PROJEKT WARSZAWA-WILNO – ZEBRANIE

Zebranie wszystkich uczestników wymiany polsko-czesko-francusko-litewskiej odbędzie się we wtorek 18.03. o godzinie 15.15 w sali nr 114. Zapraszamy wszystkich uczniów biorących udział w projekcie oraz Waszych rodziców, jeżeli istnieje taka potrzeba. Na zebraniu przedstawimy szczegóły dotyczące wycieczki zorganizowanej w poniedziałek Wielkanocny, można będzie również dokonać kolejnych wpłat.