Biblioteka - Aktualności

Regulamin Szkolnego Konkursu Świątecznego na ozdobę choinkową i/ lub kartkę świąteczną

Regulamin Szkolnego Konkursu Świątecznego na ozdobę choinkową i/ lub kartkę świąteczną

1.Cele konkursu:

– zachęcenie młodzieży do twórczej działalności plastycznej i kreatywnego spędzania wolnego czasu

– rozwój zdolności manualnych i wyobraźni młodych artystów

– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia

  1. Zasady uczestnictwa:

-każdy z uczestników może wykonać tylko jedną ozdobę choinkową i/lub jedną kartkę świąteczną w dowolnej technice,

– do konkursu zakwalifikują się tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą oceniane,

– technika i wielkość ozdób choinkowych dowolna,

– warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej,

– wykonane prace będą prezentowane na kiermaszu świątecznym ( prace te, zostaną wystawione na aukcji podczas kiermaszu świątecznego),

– dochód ze sprzedaży prac, zostanie przekazany na wspieranie zajęć pozalekcyjnych uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju

– udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora , a ich treść nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

3.Terminy:

  1. Czas trwania konkursu : 03.12.2014- 16.12.2014
  2. Prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać następujące informacje:

– Imię i nazwisko, klasę,

  1. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej naszej szkoły,
  2. Prace należy dostarczyć do pani A. Szwedy ( gabinet pedagoga szkolnego) lub pań w bibliotece szkolnej.

 

  1. Ocena i nagrody:

– oceny prac konkursowych dokona jury w składzie powołanym przez Organizatorów

– autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

– autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 A.Szweda,J.Sosna-Iglikowska,A.Klepek-Drozd