Mam zawód - mam pracę w regionie

Rekrutacja do nowej edycji projektu “Mam Zawód….” !!!

Nabór uczestników rozpocznie się 2 września 2013r. i zakończy 2 października 2013r.
W PROJEKCIE MOGĄ BRAĆ UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS SZKÓŁ ZAWODOWYCH I TECHNIKÓW, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji.
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia chęci udziału zamieszczono poniżej.
Po wypełnieniu można je składać w szkołach uczestniczących w projekcie
lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 406A.
Decyduje data zgłoszenia.
Szczegóły na plakatach.
Informacja w szkołach lub pod numerem telefonu 32/ 47 85 294

W naszej szkole dokumenty można składać u Hanny Rychel (zaplecze 311).


Proszę przeczytać regulamin rekrutacji, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić bez daty zawarcia i podpisać oba, pozostałe dokumenty – ankietę, deklarację, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie – wydrukować w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać. Uczniowie niepełnoletni muszą mieć podpis rodziców/opiekunów prawnych.
Dodatkowe informacje:
Partnerem w realizacji projektu jest Jastrzębie-Zdrój, miasto na prawach
powiatu.
Uczniowie szkół zawodowych i techników w pozycji wykształcenie wpisują:
GIMNAZJALNE

Dokumenty:

[wpfilebase tag=file id=182 /]

[wpfilebase tag=file id=177 /]

[wpfilebase tag=file id=179 /]

[wpfilebase tag=file id=181 /]

[wpfilebase tag=file id=180 /]

[wpfilebase tag=file id=178 /]