Przewaga Dzięki Umiejętnościom Wiadomości

Rekrutacja do projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom…

W dniach 25-29 listopad 2019 r. w naszej szkole prowadzona będzie rekrutacja do projektu pt. Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jego ramach w latach 2018 – 2020 oferujemy bezpłatnie następujące kursy:

 • Spawanie metodą MIG/MAG, dla 8 osób. Kurs z egzaminem.

 • Kurs prawo jazdy kat. B dla 36 osób. Kurs z egzaminem.

 • Kurs operator CNC/obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 9 osób. Kurs z egzaminem.

 • Kurs Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej z egzaminem URE, dla 5 osób. Kurs na uprawnienia elektryczne z egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Kurs chromatografia cieczowa (specjalistyczny kurs laboratoryjny) dla 9 osób.

 • Kurs chromatografia gazowa dla 6 osób. Certyfikat.

 • Kurs grafika komputerowa Corel dla 6 osób. Certyfikat.

 • Kurs grafika komputerowa PHOTOSHOP dla 4 osób. Certyfikat.

Projekt oferuje również możliwość odbycia dodatkowej praktyki zawodowej (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 1 600 zł brutto za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów dojazdu).

Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostanym na stronie internetowej projektu www.przewaga.deltapartner.org.pl oraz pod ogłoszeniem.

O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podpisanych dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie,

 2. Zgody na przetwarzanie danych,

 3. Formularz rekrutacyjny,

 4. Kwestionariusz.

Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie uczniowskim w terminie od 25-29 listopad 2019 r.

Link do regulaminu.

1_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa