Przygotowani na transformację

Rekrutacja do projektu

W naszej szkole od 1 kwietnia 2024 roku będzie realizowany projekt:

„Przygotowani na transformację”. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Do  10 czerwca 2024 roku trwa rekrutacja na szkolenie dla uczniów klas analitycznych:  Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL, który odbędzie się 14 czerwca na terenie naszej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zapoznać się z regulaminem i dostarczyć do 10 czerwca 2024r. dokumenty aplikacyjne: deklarację uczestnictwa, klauzulę oraz oświadczenie o wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna.

Dokumenty można składać/pobierać w sekretariacie uczniowskim oraz u mnie (Hanna Rychel, zaplecze 311)

10.23 ZS6 deklaracja

10.23 ZS6 Formularze klauzul informacyjnych dotycz¦ůcych przetwarzania danych osobowych w projekcie

harmonogram

Załączniki w nowym brzmieniu:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie wizerunku ZS 6

Regulamin