Archiwum Wiadomości MAT-POT Wydarzenia

Relacja z mobilności nauczycieli z Litwy i Polski w ramach projektu MAT-POT

Dzień I (poniedziałek 21 marca 2022 r.)

Wizytę w niemieckiej szkole partnerskiej w Ibbenbüren rozpoczęliśmy od spotkania z gronem pedagogicznym. Następnie odbyliśmy spotkanie z dyrektorką szkoły – panią Verą Winkler, niemieckim koordynatorem projektu – panem Reinholdem Bergiem i nauczycielami bezpośrednio zaangażowanymi w nasze wspólne przedsięwzięcie. Była prezentacja szkół, rozmowy o systemie oświaty w poszczególnych krajach i wymiana doświadczeń związanych z metodami nauczania, pracą z uczniami oraz działaniami projektu MAT-POT. Powitalne zdjęcie wykonaliśmy na dachu budynku szkoły.  Z jej ósmego piętra  mogliśmy podziwiać panoramę miasta i okolicy.

W pierwszym dniu wizyty w szkole mieliśmy również okazję obserwować pracę edukacyjną tej placówki. Byliśmy na zajęciach komputerowych, lekcji języka obcego zawodowego, zajęciach integracyjnych i wychowaniu fizycznym. Przy okazji zwiedziliśmy szkołę oraz obejrzeliśmy też inne pracownie i sale lekcyjne. Mieliśmy również okazję do spotkania i zapoznania się z pracą pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych – panią H.Schnieders i panem F.Gottwaldem, którzy w swoich gabinetach prowadzą zajęcia dla uczniów z problemami w nauce, funkcjonowaniu w społeczności szkolnej lub rodzinie. Opowiedzieli nam oni o swojej pracy i roli w szkole.

Wizytę w KSTL zakończyło spotkanie z uczennicą, która opowiedziała nam o aktywności i  działalności samorządu uczniowskiego. Niemiecka młodzież poznaje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząc sklepik szkolny. Zajmuje się wszystkim sama – od zamawiania towaru, po sprzedaż  i prowadzenie księgowości.

Następnie nasi gospodarze pokazali nam miasto, prezentując najpiękniejsze jego miejsca i zakątki.

Popołudnie też było bardzo aktywne. Wybraliśmy się na 10-kilometrowy spacer szlakiem Nonnenpätken w okolicach Ibbenbüren. Zobaczyliśmy klasztor Gravenhorst i klify, a także wędrowaliśmy wzdłuż kanału Dortmund-Ems, zatrzymując się w urokliwych miejscach odpoczynku przygotowanych na szlaku na potrzeby turystów. Wyprawę zakończyliśmy uroczystą kolacją w domu jednej z nauczycielek zaangażowanych w nasz projekt. To był dzień pełen wrażeń.

 

Dzień II (wtorek 22.03.2022r.)

Pierwsza część dnia została poświęcona zapoznaniu się z działalnością parku źródeł energii odnawialnej Bioenergiepark, w miejscowości Saerbeck. To miejsce, zagospodarowane po byłym magazynie broni i amunicji Bundeswehry, zostało przekształcone w park, w którym słońce, wiatr
i biomasa wytwarzają energię elektryczną dla ponad 18 tys. gospodarstw domowych w regionie.

Uczestnicy mobilności wzięli także udział w zajęciach dydaktycznych łączących naukę matematyki
i języków obcych, a wzbogaconych o elementy ochrony środowiska. Działająca na terenie parku instytucja przeprowadziła także rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczniów z Litwy i Polski, którzy będą  w ramach projektu MAT-POT gośćmi szkoły z Ibbenbüren.

Drugim punktem dnia była wizyta  w warsztatach firmy Beermann w Ibbenbüren. Jest to działająca od pokoleń firma rodzinna specjalizująca się w różnych dziedzinach działalności, takich jak elektrotechnika, technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna, odnawialne źródła energii, budowa kabli i rurociągów oraz nowatorska technika wiertnicza. W czasie wizyty nauczyciele z Litwy i Polski mogli zaznajomić się ze sposobami nauki praktycznej zawodu, programowaniem urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie, jak również poznać od kulis sposoby oceniania osiągnięć uczniów w stacjonarnym i zdalnym nauczaniu.

Dzień zakończyliśmy uroczystą kolacją w restauracji serwującej specjały bawarskie.

 

Dzień III (środa 23.03.2022r.)

W tym dniu biorący udział w projekcie nauczyciele zostali zaproszeni na wycieczkę krajoznawczo-  edukacyjną do miasta Münster – położonego w północnej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Pierwsze kroki skierowane zostały do zbudowanego w latach 1375-1525 kościoła p.w. św. Lamberta – niem. Lambertikirche. Osobliwą cechą szczególną tei położonej w sercu miasta świątyni  są trzy żelazne, przymocowane do wieży klatki, w których w 1536 r. wystawiono na pokaz ciała trzech przywódców anabaptystycznego królestwa Münster. Z matematycznego punktu widzenia szczególnie cenna okazała się wizyta w leżącej nieopodal katedrze, gdzie uczestnicy mobilności mogli podziwiać jeden z sześciu działających w Europie – wyjątkowy zegar astronomiczny (Astronomische Uhr). Jego wyjątkowość polega na podziale na trzy części, które pozwalają także na obliczenie daty dla dowolnego roku od 1540 do 2071.

Kolejnym punktem pobytu w Münster było miejsce, w którym zwiedzający staje sam na sam z tzw. wahadłem Foucaulta, mierząc się z własnym wyobrażeniem czasu i przestrzeni. To dzieło sztuki,
o swojsko brzmiącej nazwie  “Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel”, pozwala zaobserwować powolną zmianę płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi i dowodzi jej obrotu wokół własnej osi.

Na deser zostaliśmy zaproszeni do mieszczącej się w gotyckim ratuszu Sali Pokoju (Friedenssaal). To historyczne pomieszczenie zawdzięcza swoją nazwę pokojowi hiszpańsko-holenderskiemu zawartemu w nim 15 maja 1648 r.  Pierwotnie Friedenssaal pełniła funkcję sali ratuszowych obrad, a jej drewniane renesansowe boazerie pochodzą z ok. 1477 r. Tu też pojawił się matematyczny aspekt. Dwa  z drewnianych filarów, bogato zdobionych płaskorzeźbami ilustrującymi najważniejsze dziedziny życia człowieka – poświęcone były matematyce, a konkretniej arytmetyce i geometrii.

 

Dzień IV (czwartek 24.03.2022r.)

Czwartego dnia wizyty w Niemczech, w godzinach przedpołudniowych, spotkaliśmy się znów na zajęciach w szkole. Najpierw uczestniczyliśmy w lekcji otwartej „Obliczanie prawdopodobieństwa” . Zajęcia prowadziła nauczycielka matematyki pani Heidrun Schnieders, a wspomagały ją językowo
i technicznie koleżanki: panie Christine Touma i Linda Wessels . Ku zaskoczeniu wszystkich lekcja z rachunku prawdopodobieństwa rozpoczęła się od spotu reklamowego „Jajka niespodzianki”, wprowadzającego do zajęć. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, losując jajko niespodziankę w odpowiednim kolorze. Młodzież miała do rozwiązania zadanie problemowe. Każda grupa otrzymała do dyspozycji tablet graficzny, na którym uczniowie rysowali i uzupełniali drzewo probabilistyczne, które było ilustracją postawionego problemu. Uczniowie mieli wyliczyć, jaka jest szansa na znalezienie reklamowanej figurki w jajkach wylosowanych przez członków grupy, jeżeli ta pojawia się w co siódmej niespodziance. Zyskaliśmy możliwość obserwacji wykorzystania programu GEOGEBRA w praktyce – przez uczniów i nauczyciela. Tę umiejętność niemiecka matematyczka nabyła przebywając w Polsce i obserwując lekcje naszych nauczycieli matematyki.

Kolejne obserwowane zajęcia odbywały się na auli i miały charakter interdyscyplinarny. Uczniowie
z problemami emocjonalnymi  uczyli się przez zabawę współpracy, odpowiedzialności i kreatywności. Wskazywane przez prowadzącego zajęcia zespołowe i gry zręcznościowe, takie jak przenoszenie elementów przy pomocy sieci napinanych odpowiednio przez zespół sznurków czy budowanie wieży z drewnianych elementów – pozwalały im się zrelaksować, popracować nad emocjami i uczyć się działania w grupie społecznej.

Na czwartkowych zajęciach można było zaobserwować kształtowanie wielu kompetencji i połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy.

Po południu sami uczestniczyliśmy w grze zespołowej. Zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny, w których znajdowali się losowo wybrani nauczyciele z Litwy, Niemiec i Polski . Rywalizowaliśmy grając w kręgle i wykonując różne matematyczne zadania. Przez zabawę można uczyć się współpracy, podejmowania decyzji, kreatywności, odpowiedzialności za grupę, budowania strategii, analizowania i wyciągania wniosków. Wiele z tych pomysłów wykorzystamy chętnie w pracy z  naszymi uczniami w Polsce.

 

Dzień V (piątek 25.03.2022r.)

Ze względu na powrót uczestników mobilności do kraju, działania projektowe zostały przeprowadzone do południa. Ich głównym celem było podsumowanie i ewaluacja projektu. Rozpoczęliśmy jednak od warsztatów, na których omawialiśmy nasze pomysły i formułowaliśmy  zadania, jakie będą realizować nasi uczniowie w parku źródeł energii odnawialnej Bioenergiepark, gdy przyjadą na swoją mobilność w maju. Burza mózgów zaowocowała licznymi propozycjami doświadczeń, projektów i zadań, a gospodarzom pozostało zebrać je tylko w ostateczny scenariusz zajęć.

Potem nadszedł czas na podsumowania naszej wizyty w Niemczech. W imieniu gospodarzy, którzy zadbali o merytoryczne przygotowanie mobilności, głos zabrała dyrektor szkoły KSTL Ibbenbüren, p. Vera Winkler. “Cieszę się, że wizyta projektowa przebiegła pomyślnie” – skonstatowała na spotkaniu, wręczając członkom delegacji certyfikaty programu Erasmus+.  Z kolei p. Jolanta Kłopeć – dyrektor “Sobieskiego” – podziękowała za ambitny i profesjonalnie przygotowany program wizyty oraz gościnne przyjęcie kadry.  Zaprosiła również członków Rady Pedagogicznej Kaufmännische Schulen na obchody Dnia Edukacji Narodowej do Jastrzębiu-Zdroju.  W imieniu grupy litewskiej przemówiła  i podziękowała za gościnność Anna Mackiewicz. Tradycją już stały się quizzy oraz krzyżówki przygotowywane przez litewskie nauczycielki na koniec wizyty, a wspólne ich rozwiązywanie przywołało wspomnienia cudownie i owocnie spędzonego wspólnie tygodnia. Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania. Tym razem będzie to mobilność młodzieży wraz z opiekunami w  Litwie.

relację opracowali: J.Kłopeć, B.Rejszel, E.Szatkowska, J.Przygodzka i W.Warchał