Mam zawód - mam pracę w regionie

Rozliczenie kosztów przejazdów

Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu “Mam zawód-mam pracę w regionie”.
Bilety za zajęcia przeprowadzone do końca sierpnia 2014r. wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem należy składać w Wydziale Edukacji (pokój 406 A) do 5 września 2014r.
Formularz do pobrania ze strony zapisany został w wersji edytowalnej. W razie konieczności proszę zwiększyć liczbę linii lub złożyć więcej niż jeden formularz dodając numerację w prawym górnym rogu.
Zwroty będą przelewane na konto wskazane na formularzu po złożeniu ich przez wszystkich uprawnionych uczestników.

Rozliczenie_biletów-refundacja2014-formularz