Wiadomości

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego zaprasza całą społeczność „Sobieskiego” na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Na spotkanie zapraszamy wychowawców, p. pedagog, p. psycholog, doradcę zawodowego.

KLASY PIERWSZE
Po spotkaniu w auli uczniowie udają się na spotkania z wychowawcami .
8:30 (wszyscy przyjęci do LO)
1A – wychowawca p. Jarosław Grycman (po spotkaniu sala 121)
1B – wychowawca p. Iwona Rosińska (po spotkaniu sala 108)
10:30 (technik analityk, technik informatyk, technik programista)
1in – wychowawca p. Paulina Borkowska (po spotkaniu sala 108)
1ai – wychowawca p. Agata Zabadaj (po spotkaniu sala 210)
1pr – wychowawca p. Lidia Gajdzik (po spotkaniu sala 121)
12:30 (technik górnik, technik elektryk, technik mechatronik)
1me – wychowawca p. Wojciech Warchał (po spotkaniu sala 114)
1eg – wychowawca p. Joanna Seweryn (po spotkaniu sala 123)
Po spotkaniu w auli zapraszamy do sal

Zapraszamy na spotkanie uczniów pozostałych klas z wychowawcami w klasach wg harmonogramu
8:00 – LICEUM
2 GA – wychowawca p.Julia Sosna Iglikowska (sala 309)
2 GB – wychowawca p. Kwiecień Krystian (sala 123)
3 AD – wychowawca p. Borkowski Jacek (sala 308)
3 B – wychowawca p.. Surma Bożena (sala 312)
3 C – w wychowawca p.. Przygodzka Jolanta (sala 209)
8:00 – TECHNIKUM
2 Gam – wychowawca p. Marcinkiewicz-Kluczniok Ewa (sala 114)
2 Pan – wychowawca p. Krosny Magdalena (sala 123)
2 Pme – wychowawca p. Galant Krystyna (sala 111)
3 am – spotkanie nie odbędzie się w tym terminie z powodu choroby wychowawcy
4 me – wychowawca p. Majda Joanna (sala 207)
8:15 – LICEUM
2 PD – wychowawca p. Agnieszka Wereszczak (sala 304)
8:45 – TECHNIKUM
2 Geg – wychowawca p. Kubińska Ewa (sala 305)
2 Gin – wychowawca p. Wicher Bogdan (sala 210)
9:30 – TECHNIKUM
4 in – wychowawca p. Fecek Agata (sala 309)
10:00 – TECHNIKUM
2 Pel – wychowawca p. Śmigielski Adam (sala 207)
2 Pin – wychowawca p. Lasak Marcin (sala 209)
3 el – wychowawca p. Rejszel Bożena (sala 114)
3 in – wychowawca p. Gardziejewski Wacław (sala 212)
3 me – b wychowawca p. Barbara Popek (sala 111)
4 an – wychowawca p. Żmij Tatiana (sala 312)
4 ib – wychowawca p. Janecki Marian (sala 308)
10:30 – TECHNIKUM
3 gr – wychowawca p. Rolka Małgorzata (sala 305)
11:30 – TECHNIKUM
4 el – wychowawca p. Chałupka Marta (sala 304)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

List Ministra MEN na rozpoczęcie roku szkolnego