Wydarzenia

Spawanie światłowodów

Zawsze kluczowa jest praktyka, więc nie ważne, ile uczeń pozna w teorii, ale istota tkwi w tym, czy będzie umiał wykorzystać tę wiedzę. A kto potrafi lepiej ją przekazać, jak nie praktyk, czyli firma, która się w danej dziedzinie specjalizuje. Tylko ona jest w stanie pokazać praktyczne zastosowanie poznanej teorii. Nasza szkoła bardzo ceni sobie współpracę z firmami- nie tylko przez możliwość realizacji u nich praktyk, ale również za różnego rodzaju pożyteczne akcje. Jedna z nich miała miejsce w naszej szkole 15 czerwca 2014. Odbyły się wtedy u nas warsztaty ze spawania światłowodów, przeprowadzone przez profesjonalną firmę Laguna, która specjalizuje się w ich montażu.

Warsztaty owe zrealizowali panowie Michał Brzemia i Wojciech Oślizło, którzy najpierw w formie wykładu wprowadzili uczniów w świat światłowodów, a następnie przeprowadzili spawanie światłowodu, jak również umożliwili przećwiczenie tego przez naszą młodzież.

Mamy nadzieję, że tego rodzaju warsztaty staną się u nas tradycją, a i w szkole pojawi się światłowód jako medium transmisyjne.